Čo je to internetová doména

 

Internetová doména je slovné označenie IP adresy počítača v sieti internet.
Napríklad: www.gibox.cc, www.internetova-stranka.sk
Doména je súčasť firemnej identity. Je to niečo, čo si Vaši zákazníci budú pamätať a spájať s Vašimi produktami a službami.

  • doména prvej úrovne
  • domény druhej úrovne
  • domény tretej úrovne (subdomény)